Impressum

Údaje dle TMG (Zákona o elektronických médiích) (§ 5) / RStV (Státní rozhlasové a televizní smlouvy) (§ 55) / DL-InfoV (Nařízení o informační povinnosti u služeb) (§ 2):

Synflex Elektro GmbH
Auf den Kreuzen 24
D-32825 Blomberg

Právní forma:

GmbH (s.r.o.)

Sídlo:

Auf den Kreuzen 24, D-32825 Blomberg

Oprávněný zástupce / Generální ředitel

Fritz-Hubertus Hasse
Stefan Karsch

Kontakt

Tel.: +49 / 5235 / 968-0
Fax: +49 / 5235 / 968-222

E-mail: info@synflex.de
Internet: www.synflex.com

Rejstříkový soud:

Amtsgericht Lemgo HRA 6621

Daňové identifikační číslo DIČ (USt-IdNr):

DE 814980418

Osoba zodpovědná za žurnalisticky redakční obsah podle § 55 odst. 2 RStV

Stefan Karsch
c/o SYNFLEX Elektro GmbH
Auf den Kreuzen 24
32825 Blomberg

Pro dodávání výrobků a poskytování služeb platí naše Všeobecné obchodní podmínky.

Úprava a technická realizace:

Logo Synflex

Logo Concept 7

Logo LOUIS INTERNET

Pro dodávání výrobků a poskytování služeb platí naše Všeobecné obchodní podmínky.

Autorské právo / ručení za obsah a odkazy:

Autorské právo:

Tyto internetové stránky a jejich obsah podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování a jakákoliv forma využití nad rámec autorského práva – rovněž ve zkrácené podobě - vyžaduje písemný souhlas autora. Pokud se na obsah těchto stránek vztahují autorská práva třetí strany, musejí být respektována. Zjistíte-li i přesto porušení autorských práv na těchto stránkách, žádáme Vás o příslušné upozornění. V případě uvědomění o porušení autorských práv daný obsah neprodleně odstraníme

Všechny značky a ochranné známky, uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetí stranou, podléhají bez omezení ustanovením aktuálně platného známkového práva a práva držby a vlastnického práva příslušných zapsaných oprávněných osob. Ze samotného uvedení značky nebo ochranné známky nelze automaticky vyvodit, že tato není chráněna právem třetí strany!

Vyloučení ručení:

1. Ručení za obsah

Obsah této internetové stránky je vytvářen s maximální možnou pečlivostí. Přesto nemůžeme převzít odpovědnost za jeho správnost, úplnost, aktuálnost nebo kvalitu. Obsah má spíše čistě informativní charakter.
Podle § 7 odst.1 TMG existuje podle obecných zákonů odpovědnost za vlastní obsah. Podle §§ 8 až 10 TMG však poskytovatel služeb není povinen sledovat informace, které zprostředkoval nebo uložil, nebo hledat okolnosti, které by ukazovaly na protiprávní činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstává i v případě neodpovědnosti poskytovatele služeb nedotčena podle §§ 8 až 10.

Nároky na ručení vůči autorovi informací / provozovateli webové stránky, týkající se materiálních nebo nehmotných škod, které vznikly v důsledku použití nebo nepoužití poskytnutých informací, respektive použitím chybných nebo nekompletních informací, jsou zásadně vyloučeny. Toto neplatí, pokud bude autorovi / provozovateli dokázán záměr nebo hrubá nedbalost, v případě závazného ručení ze zákona nebo při škodách na životě, těle a/nebo zdraví.

Všechny nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Části stránek nebo celá internetová prezentace mohou být bez zvláštního oznámení změněny, doplněny, vymazány nebo přechodně či definitivně přerušeny.

2. Ručení za odkazy

Internetová prezentace obsahuje přímé nebo nepřímé odkazy na cizí internetové stránky („links“), na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za obsah internetových stránek, na které je odkazováno prostřednictvím naší internetové prezentace, jsou zodpovědní výhradně příslušní provozovatelé nebo poskytovatelé. Ručení z naší strany by přicházelo v úvahu pouze v případě, že bychom věděli o protiprávním obsahu na odkazovaných stránkách a nezabránili bychom navzdory technicky proveditelným a únosným opatřením jeho používání.

Na tomto pozadí výslovně prohlašujeme, že nám k okamžiku uvedení odkazu nebyly znám žádný protiprávní obsah na odkazovaných stránkách. Na aktuální nebo budoucí podobu odkazovaných stránek nemáme žádný vliv a neustálá kontrola není v zásadě proveditelná. Výslovně se distancujeme zejména od případných výroků učiněných na odkazovaných stránkách nebo od protiprávního obsahu. V případě uvědomění o porušení práva dané odkazy neprodleně odstraníme.

3. Právní účinnost tohoto vyloučení ručení

Toto vyloučení ručení za obsah a odkazy musí být chápáno jako součást internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto vyloučení ručení neodpovídaly, již neodpovídaly nebo částečně neodpovídaly platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části vyloučení ručení ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů založila Evropska Unie Online-Plattformu „OS Plattfrom“, na kterou se můžete obrátit. Tuto platformu najdete pod ec.europa.eu/consumers/odr. nase e-mailova adresa: info@synflex.de

SYNFLEX je registrovaná ochranná známka společnosti Synflex
Mylar® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont Teijin Films U.S., Ltd. Partnership