Podrobnosti

To Vám nabízíme

U společnosti SYNFLEX budete v každé fázi Vašeho vzdělání optimálně a individuálně připraveni na Vaši budoucí cestu v zaměstnání. Na srdci nám při tom leží úzké propojení teorie a praxe: Od začátku budete spolupracovat ve své funkční oblasti a naučíte se z první ruky příslušné požadavky. V projektech, seminářích a s konkrétními zakázkami z provozu budeme budovat Vaši odbornou kvalifikaci, stejně jako metodické a osobní kompetence. Podpoříme Vás při rozvíjení Vašich možností a týmových a komunikačních schopností. V případě příslušné způsobilosti a motivace dostanete šanci rozšířit si svůj horizont v rámci zahraničního pobytu.

To nabízíte Vy nám

Ve škole jste přesvědčili svým nasazením a osobností, jste motivovaní, schopní týmové spolupráce a zároveň prokazujete vysokou míru vlastní iniciativy?

Máte zájem?

Skvěle! Pak hned využijte svoji šanci a vyberte si vhodnou oblast vzdělávání. V liště nabídky klikněte na jednotlivé skupiny povolání nebo nás přímo.

Nepropásněte šanci!

Proces přijetí na vzdělávací místo u nás začíná na podzim předchozího roku.

(Ostatně: Nezávisle na formulaci se všechny naše nabídky vzdělání samozřejmě týkají mužů i žen, i když to nezmiňujeme znovu v každé větě.)

Technická povolání

 • Obsluha strojů a zařízení

  Bez pracovníků obsluhy strojů a zařízení u společnosti SYNFLEX nic nefunguje. Jsou to experti na všechny naše výrobní a úpravárenské stroje – tj. řezací stroje, dělicí a povlakovací stroje a lisy. Zodpovídají za jejich obsluhu a údržbu, pravidelné inspekce nebo seřizování. Přesně znají naše zařízení a jejich přednosti a vědí, jak musí být stroje naprogramovány a seřízeny podle zákaznických zakázek. Díky své rychlé a spolehlivé diagnostice a odstraňování poruch jsou v naší firmě mimořádně důležitými zaměstnanci.

  Kromě toho nesou odpovědnost za všechny aspekty bezpečnosti při zacházení s našimi moderními výrobními stroji a svou prací zajišťují nepřerušený tok materiálu. Pokud jsou k tomu zapotřebí stroje, dozírají na celý výrobní řetězec – od vstupu zboží přes skladování hotových výrobků až po jejich balení a expedici. Protože jsou naše výrobní zařízení velmi cenná a musí být vytížená, pracují také ve službě na směny.

  To Vám nabízíme

  Doba vzdělávání činí 2 roky. Hlavním místem vzdělávání je náš závod v Blombergu, resp. ve Schrambergu. Odborné vyučování probíhá jako několikatýdenní blok v Lemgo (pro osoby vzdělávající se v našem schrambergském závodě ve Schrambergu). Budoucí pracovníci obsluhy strojů a zařízení se učí spolu se studenty z jiných technických učebních oborů, jako je např. mechanika pojezdů, přesné strojírenství, mechanika nástrojů aj. Ve druhém roce vzdělávání probíhá diferenciace se zaměřením na techniku kovů a plastů. Výuka začíná každoročně 1. srpna.

  Po úspěšném zakončení odborného vzdělávání však odborná příprava pracovníka obsluhy strojů a zařízení ještě nekončí. Postaráme se o to, aby naši specialisté zůstali na úrovni doby, protože aby bylo možné dostát novým postupům a různícím se požadavkům, je velmi důležité soustavné vzdělávání. Tohoto cíle dosahujeme pravidelnými semináři s tématy jako je tok materiálu, elektronika nebo management kvality.

  To nabízíte Vy nám

  Úspěšně jste zakončili hlavní vzdělání nebo reálnou školu, jste prakticky zruční a dokážete myslet logicky? Máte tělesnou výdrž a zájem o obchod, smysl pro pořádek a organizační schopnosti? Jste zvyklí svou práci vykonávat s pečlivostí a opatrností, rádi pracujete v týmu a máte dobré společenské způsoby? Máte základní znalosti o práci s výpočetní technikou a jste připraveni podávat výkony, odpovědně a spolehlivě? Máte velký zájem o technické souvislosti?

  Chcete být nadále informováni o této pozici? Klikněte zde.

  Vaše kontaktní osoba:
  Pan Schäfer
  Tel.: +49 / 5235 / 968-0
  Fax: +49 / 5235 / 968-299
  E-mail: karriere@synflex.com

  Vytisknout tuto stránku

 • Kooperativní studium elektrotechniky

  SYNFLEX spolupracuje na poli elektrotechniky s vysokou školou Hochschule Ostwestfalen/Lippe a může tak nabídnout mimořádnou šanci úzce propojit teorii a praxi již během bakalářského studia. Výsledek: Finančně do značné míry bezstarostné studium, vynikající kompetenční přínos a skvělý vstup do profesní budoucnosti.

  Elektrotechnici vzdělaní tímto způsobem mohou u společnosti SYNFLEX převzít vysloveně komplexní a odpovědné úlohy: Tvoří centrální spoj mezi našimi zákazníky a dodavateli. Těžištěm jejich činnosti je technické poradenství a podpora národních i mezinárodních zákazníků z elektrotechnického průmyslu v různých oblastech výrobků. Za tímto účelem analyzují elektrotechnici společnosti SYNFLEX požadavky na výrobek, přijímají zákaznické specifikace a vyjasňují technickou realizovatelnost ve spolupráci s našimi dodavateli. Provádějí vzorkování, udělují potřebná schválení nových výrobků a připravují technické dokumenty. Podporují náš prodej při uvádění výrobků na trh a účastní se národních i mezinárodních veletrhů. Kromě toho zpracovávají technické reklamace, provádějí školení ohledně výrobků a starají se o mezinárodní posily v naší aplikační technice.

  To Vám nabízíme

  Obvyklá doba studia činí 6 semestrů. Studium se dělí na základní a hlavní studium (vždy 3 semestry) s pro nás relevantním důrazem na hnací systémy – protože na tomto poli jsme ideálním odborným partnerem. Během 6. semestru u nás vyhotovíte bakalářskou práci. Téma práce určíme společně. Budeme při tom samozřejmě přihlížet k Vašim zvláštním zájmům a aktuálním vyvíjeným výrobkům v podniku.

  Odborná praxe u společnosti SYNFLEX probíhá během doby bez přednášek (semestrální prázdniny), a to hlavně v naší výrobě a aplikační technice. Budete při ní zapojeni do každodenního obchodu i do práce na projektech. Kromě toho získáte široký a systematický vhled do různých oddělení a stanovišť skupiny SYNFLEX – a to i v zahraničí. Poznáte přitom naše prodejní struktury, interní procesy, naše výrobky a náš trh.

  Během celé doby studia Vám bude k dispozici patron, který Vám bude pomáhat a se kterým budete v pravidelných časových intervalech probírat průběh studia a zapojení do praxe.

  Podpora při vzdělávání pro financování Vašeho studia je pro nás samozřejmostí. Bude předem smluvně sjednána mezi Vámi a námi.

  To nabízíte Vy nám

  Máte maturitu nebo jste způsobilí ke studiu na vyšší odborné škole, máte velmi dobré známky (zejména v předmětech matematika a fyzika) a zájem a pochopení ohledně technických otázek? Máte dobré znalosti angličtiny, umíte pracovat s výpočetní technikou a jste připraveni podávat mimořádné výkony, odpovědně a spolehlivě?

  Zájem?

  Pak nám prosím pošlete

  • dopis, ze kterého bude zřejmá Vaše motivace pro kooperativní studium

  • tabulkový životopis

  • Vaše závěrečné vysvědčení (u absolventů odborné školy také závěrečné vysvědčení z reálné školy, resp. gymnázia)

  • pokud jste dokončili vzdělání, Vaše závěrečné vysvědčení z odborné školy a vysvědčení IHK (výuční list)

  • příp. osvědčení o absolvovaném praktiku

  Kontaktujeme Vás a dáme Vám příležitost prokázat Vaši způsobilost ve vstupním testu, pozveme Vás na pohovor a případně na jednodenní prohlídku podniku.

  Těšíme se na Vás!

  Chcete být nadále informováni o této pozici? Klikněte zde.

  Vaše kontaktní osoba:
  Pan Schäfer
  Tel.: +49 / 5235 / 968-0
  Fax: +49 / 5235 / 968-299
  E-mail: karriere@synflex.com

  Vytisknout tuto stránku

Obchodní povolání

 • Odborná síla pro skladovou logistiku

  Na zásobování záleží – bez materiálu a náhradních dílů v úspěšném obchodním podniku nic nefunguje. Odborné síly pro skladovou logistiku jsou středem a těžištěm všech pohybů zboží. Bez nich může podnik sice inovačně vyrábět – avšak při mnoha tisících výrobcích se ztrácí přehled...

  Úkoly odborníků na skladovou logistiku jsou u společnosti SYNFLEX relevantně komplexní: Přijímají zboží a pomocí průvodních dokumentů a rafinovaných kontrolních metod kontrolují druh, množství a jakost dodávek. Pokud je třeba něco reklamovat, informují dopravce. Organizují vykládku, plánují místo pro došlé zboží za pomoci IT systémů řízení skladu a skladují přijaté zboží v našem centrálním skladu o velikosti 55 000 m². [Pro srovnání: tento rozměr odpovídá ploše 30 hokejových hřišť...]

  Naše odborné síly pro skladovou logistiku zajišťují stálý optimální tok materiálu a krátké doby překládky – protože ty jsou drahé. Při výstupu zboží volí dopravce, vyhotovují průvodní dokumenty, kompletují zakázky zákazníků pomocí čteček čárových kódů, sestavují nákladové jednotky a balí zboží. Plánují postup práce i pro překládku. Poté chystají vhodné dopravní prostředky a pomůcky pro nakládání, realizují konečnou překládku a zpracovávají expediční doklady. Mimo to provádějí kontroly kvality ve skladě, vypočítávají tzv. "skladový index" (hodnota ukazuje efektivitu skladu) a mají rozhodující vliv při inventurách.

  To Vám nabízíme

  Doba vzdělávání činí 3 roky (za určitých okolností je možné zkrácení na 2,5 roku). Hlavním místem vzdělávání je náš závod v Blombergu. Odborné vyučování probíhá dvakrát týdně v Lemgo. Výuka začíná každoročně 1. srpna.

  Profesní růst našich odborníků pro skladovou logistiku je otevřený směrem nahoru. Mimořádně schopní mohou tedy povýšit: např. na "mistra skladového hospodářství", na "technického odborného ekonoma" nebo na "odborného ekonoma dopravy". Pomůžeme Vám.

  To nabízíte Vy nám

  Úspěšně jste zakončili hlavní vzdělání nebo reálnou školu, jste prakticky zruční a dokážete myslet logicky? Máte tělesnou výdrž a zájem o obchod, smysl pro pořádek a organizační schopnosti? Jste zvyklí svou práci vykonávat s pečlivostí a opatrností, rádi pracujete v týmu a máte dobré společenské způsoby? Máte základní znalosti ohledně práce s výpočetní technikou a jste připraveni podávat výkony, odpovědně a spolehlivě?

  Chcete být nadále informováni o této pozici? Klikněte zde.

  Vaše kontaktní osoba:
  Pan Schäfer
  Tel.: +49 / 5235 / 968-0
  Fax: +49 / 5235 / 968-299
  E-mail: karriere@synflex.com

  Vytisknout tuto stránku

 • Podnikový ekonom (VWA) – zaměření na velkoobchod a zahraniční obchod

  Podnikoví ekonomové VWA (tzn. odborníci se vzděláním podle "správní a hospodářské akademie") jsou právně a ekonomicky zkušení "všeumělové", kteří jsou ve společnosti SYNFLEX základem v mnoha oblastech. Ujímají se mimořádně kvalifikovaných věcných úloh a nezřídka i řídicích úkolů a vykonávají při tom odpovědné obchodní činnosti na různých podnikových úrovních:

  V oblasti organizace a zpracovávání dat spočívají jejich úkoly v optimálním strukturováním podniku a optimálním využití výpočetní techniky pro automatizaci pracovních postupů a reakci na vnitropodnikové i mimopodnikové vlivy. Za tímto účelem zpracovávají na základě organizačních analýz především plány procesů a počítačové organizační plány a zavádějí ve spolupráci s kolegy a kolegyněmi z jiných oblastí podniku nové organizační struktury a postupy.

  V oblasti investic a financování vypracovávají pomůcky pro rozhodování (např. analýzy hospodárnosti, statistiky) pro vedení podniku a sestavují plány financování. Při obstarávání kapitálu jsou v častém kontaktu se zaměstnanci a zaměstnankyněmi bank. Kromě toho se starají o splácení v termínu a řádnou správu kapitálu.

  V účetnictví sestavují bilance a výpočty zisku a ztrát podle obchodních a daňově právních předpisů, zajišťují předávání řídicích a kontrolních informací a kontrolují formální a materiální správnost účetních dokladů. V této souvislosti často spolupracují s externími daňovými poradci a poradkyněmi a s hospodářskými auditory a auditorkami.

  V personalistice se starají o kvalitativně i kvantitativně optimální stav zaměstnanců podniku. Patří sem například úkoly v personálním plánování a péči o zaměstnance, v osobním právu a vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

  V oblasti marketingu a prodeje plánují a organizují například reklamu a opatření na podporu prodeje. Spolupracují přitom s reklamními agenty nebo zajišťují poradenství pro zákazníky. V rámci výzkumu trhu analyzují odbytové trhy a sestavují prognózy pro budoucí vývoj. Vedle úkolů v organizaci a plánování prodeje jsou dnes podnikoví ekonomové (VWA) činní ve všech formách služeb mimo podnik (návštěvy zákazníků, poradenství, vytváření nabídek, jednání o prodeji).

  Pokud pracují v managementu, přebírají zpravidla kontrolní, koordinační a organizační úkoly, aby odlehčili vedení podniku. Vyjasňují při tom skutkové podstaty a zpracovávají podklady a pomůcky pro rozhodování. K tomu patří například vyhodnocování statistik, vytváření analýz hospodárnosti nebo zpracovávání smluv a nabídek.

  To Vám nabízíme

  Vzdělávání je rozděleno na obchodně-praktickou část, kterou studenti absolvují u společnosti SYNFLEX v Blombergu, a na teoreticky-vědeckou část, která probíhá ve formě studia na správní a hospodářské akademii (VWA) v Bielefeldu a je koncipována jako všeobecná z hlediska firem a odvětví. Studium trvá celkem tři roky. Na provozně-praktickou část připadají dvě třetiny, na teoreticky- vědeckou část přibližně jedna třetina doby studia.

  Vzdělávání probíhá dopodrobna ve dvou stupních: První stupeň trvající 1,5 roku (= 3 semestry) končí závěrečnou zkouškou z obchodu na průmyslové a obchodní komoře. Pro přípravu na tuto závěrečnou zkoušku navštěvují studenti v prvním ročníku jednou týdně také odbornou školu v Bielefeldu. Nabízena jsou navíc opakování a workshopy. Pro vzdělávání u společnosti SYNFLEX jsou v této fázi k dispozici 3 až 4 dny v týdnu. Dva dny v týdnu – v pátek a v sobotu – se konají vědecké přednášky nabízené akademií.

  Druhý stupeň trvá rovněž tři semestry. Pro provozní vzdělání jsou v této fázi k dispozici průměrně 3 dny v týdnu. Studenti budou zapojeni ve 3 až 4 odděleních vždy na 4 až 6 měsíců jako asistenti vedení oddělení a pověřeni zvláštními úkoly. Přednášky akademie mají stejný časový rámec jako v první fázi studia. Jsou doplněny týmovými a projektovými pracemi.

  Na konci kurzu musí studenti odevzdat závěrečnou práci, absolvovat písemné a ústní zkoušky z obchodní administrativy, ekonomiky a práva a vytvořit prezentaci na téma obchodní administrativy.

  Výuka začíná každoročně 1. srpna.

  To nabízíte Vy nám

  Máte úplné středoškolské vzdělání s dobrými až velmi dobrými známkami, chcete se učit a podávat výkony, umíte dobře pracovat s výpočetní technikou a máte velmi dobré matematické schopnosti? Dokážete se dobře vyjadřovat písemně i ústně a máte velmi dobrou znalost angličtiny? Máte fyzickou výdrž, smysl pro pořádek a organizaci a počínáte si pečlivě a opatrně? Radujete se z práce v týmu a máte dobré společenské způsoby? V centru Vašeho zájmu je obchodnické myšlení a jednání?

  Chcete být nadále informováni o této pozici? Klikněte zde.

  Vaše kontaktní osoba:
  Pan Schäfer
  Tel.: +49 / 5235 / 968-0
  Fax: +49 / 5235 / 968-299
  E-mail: karriere@synflex.com

  Vytisknout tuto stránku

 • Obchodník /obchodnice ve velkoobchodu a zahraničním obchodu

  Obchod stojí u společnosti SYNFLEX ve středu kompetence. Obchodníci velkoobchodu a zahraničního obchodu zaměstnaní u naší společnosti mají proto zvláštní roli, protože se starají za bezproblémový pohyb zboží mezi našimi dodavateli a zákazníky. Sledují příjem zboží, skladování zboží a skladové zásoby, řídí tok zboží a plánují jeho expedici.

  Nakupují výrobky u našich dodavatelů doma i v zahraničí a prodávají je výrobcům a opravářským závodům pro elektromotory a transformátory po celé Evropě a Číně. Přitom si korespondují s výrobci a odběrateli a zpracovávají nabídky a zakázky. Kromě toho se zabývají vedením skladu a expedicí.

  Jako referenti v prodeji naši obchodníci telefonicky nebo e-mailem radí a pomáhají zákazníkům – samozřejmě také v angličtině. Vytvářejí nabídky podle individuálních potřeb a nabízejí našim zákazníkům veškeré servisní služby s ohledem na realizaci a náklady.

  Práce na počítači s příslušnými softwarovými programy, například v účetnictví, je pro ně stejně samozřejmá jako používání moderních logistických metod. Obchodníci ve velkoobchodě a zahraničním obchodě jsou odpovědní také za včasné vyhotovování faktur, dodacích listů a oznámení o odeslání pro každou zásilku zboží. Zaručují bezproblémové platební styky s našimi dodavateli a zákazníky, provádějí kalkulaci nákladů, zpracovávají čísla a sestavují statistiky.

  To Vám nabízíme

  Doba studia činí 2 až 3 roky (podle předchozího vzdělání). Hlavním místem vyučování je náš závod v Blombergu, resp. Schrambergu. Odborné vyučování probíhá dvakrát týdně v Lemgo (pro osoby vzdělávající se v našem schrambergském závodě ve Schrambergu). Výuka začíná každoročně 1. srpna.

  Profesní růst u nás vzdělaných obchodníků/obchodnic velkoobchodu a zahraničního obchodu je otevřený směrem nahoru. Mimořádně výkonní mohou tedy povýšit: např. na ekonoma obchodního odvětví, na odborného obchodníka pro nákup a logistiku , na diplomovaného podnikového ekonoma nebo diplomovaného obchodníka, ale i na bilančního účetního nebo na provozního ekonoma se státní zkouškou.

  To nabízíte Vy nám

  Dokončili jste reálnou školu, máte vyšší zakončení z obchodní školy nebo úplné středoškolské vzdělání, umíte dobře pracovat s výpočetní technikou, máte velmi dobré matematické schopnosti a umíte se dobře vyjadřovat písemně i ústně? Jste obratní v podnikové komunikaci v angličtině, jste psychicky odolní, máte smysl pro pořádek a organizační schopnosti? Jste zvyklí svou práci vykonávat s pečlivostí a opatrností, rádi pracujete v týmu a máte dobré společenské způsoby? Jste připraveni podávat výkony, jste mimořádně zodpovědní a spolehliví? V centru Vašeho zájmu je obchodnické myšlení a jednání?

  Chcete být nadále informováni o této pozici? Klikněte zde.

  Vaše kontaktní osoba:
  Pan Schäfer
  Tel.: +49 / 5235 / 968-0
  Fax: +49 / 5235 / 968-299
  E-mail: karriere@synflex.com

  Vytisknout tuto stránku

zpětstránku

SYNFLEX je registrovaná ochranná známka společnosti Synflex
Mylar® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont Teijin Films U.S., Ltd. Partnership