Mylar®

Už řadu let je Mylar® jedním z úspěšných výrobků společnosti DuPont Teijin Films. Vývojem transparentní flexibilní fólie Mylar® na bázi polyetylentereftalátu vytvořila společnost DuPont Teijin Films nejvyšší měřítka v oblasti polyesterové fólie.

Výrobek Mylar® A nabízí elektroprůmyslu jedinečné konstrukční možnosti díky vynikajícímu vyvážení elektrických vlastností v kombinaci s chemickými, tepelnými a fyzikálními vlastnostmi. Polyesterová fólie se vyznačuje vynikající odolností proti vlhkosti a běžným rozpouštědlům. Lze ji použít v rozmezí teplot -70 °C až 150 °C. Vzhledem k tomu, že neobsahuje žádná změkčovadla, nekřehne za běžných okolností následkem stárnutí.

To jsou vlastnosti, které již dříve přesvědčily společnost SYNFLEX. Výrobek Mylar® je déle než 20 let využíván ve společnosti Synflex v oblasti třídění zakázek pro jednotlivé zákazníky. Úspěšný příběh, který budeme dále psát spolu s našimi partnery i v následujících desetiletích.

SYNFLEX je registrovaná ochranná známka společnosti Synflex
Mylar® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont Teijin Films U.S., Ltd. Partnership
DuPont je ochranná známka společnosti E.I. Du Pont de Nemours and Company