REACH: Legislativa pro chemikálie, která vstoupila v platnost 01.06.2007

Podle vyhlášky REACH musí být kromě jiného rozlišováno, zda jsou látky vyráběny, používány (zpracovávány) nebo obchodovány. Firma Synflex, jakožto obchodník s látkami, není povinna nechat látky registrovat. Nicméně se postaráme, aby naši dodavatelé splnili svou povinnou péči podle požadavků REACH.

Pro Vás, jakožto zákazníka Synflex, vyplývá následující relevance. Jste:

Uživatel

Jako uživatel chemikálií v EU Vám zpravidla postačí zkontrolovat, zda je jejich používání pokryto v rozšířeném bezpečnostním listu. Příslušné bezpečnostní listy od nás obdržíte s každou dodávkou zboží. V případě potřeby si je však můžete vyžádat i přímo u firmy SYNFLEX.

Dále musíte zkontrolovat, zda dodržujete opatření pro minimalizaci rizik uvedená v bezpečnostních listech.

Pokud některá z výše uvedených podmínek není splněna, prosíme, abyste nás kontaktovali.

Obchodník

Jako obchodník s látkou nemusí Váš podnik tento výrobek hlásit. Musíte však splňovat požadavky ohledně informační povinnosti v rámci dodacího řetězce (viz vyhláška REACH, článek 31 až 36).

Máte dotazy?

Naše kontaktní osoby Vám rády pomohou dále.

zpětstránku    doporučit tento článek

SYNFLEX je registrovaná ochranná známka společnosti Synflex
Mylar® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont Teijin Films U.S., Ltd. Partnership