REACH: Legislativa pro chemikálie, která vstoupila v platnost 01.06.2007

Podle vyhlášky REACH musí být kromě jiného rozlišováno, zda jsou látky vyráběny, používány (zpracovávány) nebo obchodovány. Firma Synflex, jakožto obchodník s látkami, není povinna nechat látky registrovat. Nicméně se postaráme, aby naši dodavatelé splnili svou povinnou péči podle požadavků REACH.

Pro Vás, jakožto zákazníka Synflex, vyplývá následující relevance. Jste:

Uživatel

Jako uživatel chemikálií v EU Vám zpravidla postačí zkontrolovat, zda je jejich používání pokryto v rozšířeném bezpečnostním listu. Příslušné bezpečnostní listy od nás obdržíte s každou dodávkou zboží. V případě potřeby si je však můžete vyžádat i přímo u firmy SYNFLEX.

Dále musíte zkontrolovat, zda dodržujete opatření pro minimalizaci rizik uvedená v bezpečnostních listech.

Pokud některá z výše uvedených podmínek není splněna, prosíme, abyste nás kontaktovali.

Obchodník

Jako obchodník s látkou nemusí Váš podnik tento výrobek hlásit. Musíte však splňovat požadavky ohledně informační povinnosti v rámci dodacího řetězce (viz vyhláška REACH, článek 31 až 36).

Máte dotazy?

Naše kontaktní osoby Vám rády pomohou dále.

zpětstránku

SYNFLEX je registrovaná ochranná známka společnosti Synflex
Mylar® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont Teijin Films U.S., Ltd. Partnership