Podnikové hodnoty

Naše podniková vize byla formulována všemi našimi zaměstnanci. Vedení firmy se k těmto cílům připojilo.

Podniková vize

SYNFLEX je podnikem střední velikosti, který si chce zachovat svou nezaměnitelnou identitu jako poskytovatel služeb na trzích s elektrotechnikou, elektronikou, v automobilovém průmyslu, telekomunikaci, lékařské technice a výrobě přístrojů. Zákazníkem je průmysl a řemeslo.

Účel podnikání

Úsilím o nepřetržité vylepšováním všech procesů v našem podniku a s našimi obchodními partnery přispíváme k úspěšnosti našich zákazníků. Chceme optimalizovat prospěch zákazníků a dosáhnout jejich maximální spokojenosti.

Základní hodnoty podniku

 1. Úsilí zlepšovat se

  • Jsme otevřeni jakýmkoli změnám a akceptujeme nový vývoj.

  • Žádáme a podporujeme kreativitu našich zaměstnanců a vítáme každou užitečnou inovaci.

  • Máme radost z jednání a rozvíjení nového.

  • Nespokojujeme se s dosaženým a chceme stálé zlepšování.

 2. Flexibilita

  • Změnu chápeme jako vítanou výzvu.

  • Rychlost a radost z rozhodování jsou klíčem našeho úspěchu.

  • Přizpůsobení se změnám je naším každodenním úkolem.

 3. Morálka a loajalita

  • Zdržujeme se jednání, která jsou nezákonná a která zabraňují zdravé konkurenci.

  • Jsme si vědomi své sociální zodpovědnosti vůči zaměstnancům, obchodním partnerům a veřejnosti.

  • V rámci podniku udržujeme otevřené a důvěrné jednání s našimi obchodními partnery a veřejností.

  • Informujeme a komunikujeme včas, věcně, kompletně a otevřeně.

zpětstránku

SYNFLEX je registrovaná ochranná známka společnosti Synflex
Mylar® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont Teijin Films U.S., Ltd. Partnership