Impresszum

Adatok a TMG (Távközlési Törvény, Telemediengesetz) (§ 5) / RStV (Állami Rádióforgalmazási Szerződés, Rundfunkstaatsvertrag) (§ 55) / DL-InfoV (Szolgáltatói tájékoztatási kötelezettségekről szóló Rendelet, Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung) (§ 2) értelmében.:

Synflex Elektro GmbH
Auf den Kreuzen 24
D-32825 Blomberg

Jogi forma:

GmbH (Kft.)

Székhely:

Auf den Kreuzen 24, D-32825 Blomberg

Képviseletre jogosult / Irányító igazgató

Fritz-Hubertus Hasse
Stefan Karsch

Kapcsolat

Tel.: +49 / 5235 / 968-0
Fax: +49 / 5235 / 968-222

e-mail: info@synflex.de
Internet: www.synflex.com

Cégbíróság:

Amtsgericht Lemgo HRA 6621

Forgalmi adó azonosítási száma:

DE 814980418

Az RStV 55. § 2. bek. szerinti újságírói-szerkesztői tartalmakért felelős személy

Stefan Karsch
c/o SYNFLEX Elektro GmbH
Auf den Kreuzen 24
32825 Blomberg

A termékek szállítására, valamint a szolgáltatások biztosítására általános üzleti feltételeink vonatkoznak.

Képi megjelenítés és technikai megvalósítás:

Logo Synflex

Logo Concept 7

Logo LOUIS INTERNET

A termékek szállítására, valamint a szolgáltatások biztosítására általános üzleti feltételeink vonatkoznak.

Szerzői jog / Felelősség a tartalmakért és linkekért:

Szerzői jog:

Ezek a weboldalak és azok tartalmai a német szerzői jogi törvények hatálya alá tartoznak. A szerzői jogi törvény rendelkezésein kívül eső sokszorosításukhoz, feldolgozásukhoz és bármiféle – akár részleges – értékesítésükhöz, felhasználásukhoz a szerző írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben az ezeken az oldalakon található tartalmakkal kapcsolatosan harmadik személy szerzői jogai is fennállnak, azokat figyelembe kell venni. Amennyiben mégis tudomása lenne arról, hogy a jelen oldalakon sor került a szerzői jogok megsértésére, kérjük, tájékoztasson erről bennünket. Abban az esetben, ha kiderül, hogy megsértettük a szerzői jogokat, a vonatkozó tartalmakat haladéktalanul eltávolítjuk.

Az internetes ajánlatban megnevezett és adott esetben harmadik személy által levédett minden márkajelre és áruvédjegyre korlátozás nélkül vonatkoznak a mindenkori, érvényben lévő márka- és védjegytörvény rendelkezései, valamint a mindenkori bejegyzett jogosult birtok- és tulajdonjogai. Egy-egy márka vagy áruvédjegy puszta megnevezése alapján nem szabad levonni azt a következtetést, hogy ezek nincsenek levédve harmadik személy jogai által!

A felelősség kizárása:

1. Felelősség a tartalmakért

Ennek a weboldalnak a tartalmai a lehető legnagyobb körültekintéssel készültek. Azok helyességéért, teljességéért, frissességéért vagy minőségéért azonban nem vállalunk felelősséget. A tartalmak sokkal inkább pusztán tájékoztató jellegűek.
A TMG 7. § 1. bek. értelmében felelősség a saját tartalmakra vonatkozó általános törvényi előírások szerint áll fenn. A TMG 8-10. § értelmében azonban a szolgáltatást nyújtó nem köteles az általa küldött vagy tárolt információkat ellenőrizni, vagy olyan körülmények után kutatni, amelyek jogellenes tevékenységre utalnak. Az általános törvényi rendelkezések szerint az információk eltávolítására vagy használatuk megtagadására vonatkozó kötelezettségek a szolgáltatást nyújtó felelősségének a 8-10. §-ban megfogalmazott hatályán kívül eső esetben is érintetlenül maradnak.

Az információk szerzőjével / a weboldal üzemeltetőjével szemben támasztott, anyagi vagy nem anyagi természetű károkra vonatkozó felelősségigények, amelyeket a rendelkezésre bocsátott információk használata vagy nem használata, illetve a hibás vagy nem teljes körű információk használata okozott, elvileg ki vannak zárva. Mindez nem érvényes, amikor bizonyítható a szerző / üzemeltető szándékossága vagy durva gondatlansága, kényszerítő törvényi felelősség vagy élet-, test- és/vagy egészségellenes sérelem esetén.

Az ajánlatok mindegyike kötelezettség nélküli és önkéntes. Az oldalak egyes részeit vagy a teljes internetes megjelenést külön értesítés nélkül meg lehet változtatni, ki lehet egészíteni, le lehet törölni, illetve átmenetileg vagy végérvényesen be lehet szüntetni.

2. Felelősség a linkekért

Saját internetes oldalaink közvetlen vagy közvetett utalásokat tartalmaznak olyan idegen internetes oldalakra (linkek), amelyek tartalmára nézve nincsen befolyásunk. Azoknak az internetes oldalaknak a tartalmáért, amelyekre saját internetes oldalainkról utalunk, kizárólag a mindenkori üzemeltetők vagy ajánlattevők felelősek. Részünkről felelősségvállalás csak abban az esetben következne be, ha tudomásunk lenne a linkelt oldalakon található jogellenes tartalmakról, és a technikailag lehetséges és elvárható óvintézkedések ellenére a jogellenes tartalmak használatát nem akadályozzuk meg.

Ilyen háttér mellett nyomatékosan kijelentjük, hogy a link elhelyezésének időpontjában a linkelt oldalakon semmilyen jogellenes tartalomról nem volt tudomásunk. A linkelt oldalak aktuális vagy jövőbeni kialakítására semmilyen befolyással nem bírunk, ezek folyamatos ellenőrzése pedig alapvetően nem várható el tőlünk. Különösen és nyomatékosan elhatárolódunk a linkelt oldalakon esetlegesen tett kijelentésektől vagy jogellenes tartalmaktól. Abban az esetben, ha kiderül, hogy jogsértés történt, a vonatkozó linkeket haladéktalanul eltávolítjuk.

3. A jelen felelősség kizárásának joghatálya

A tartalmakra és linkekre vonatkozó jelen felelősség kizárása annak az internetes ajánlatnak a részeként tekintendő, amelyről utalás történik erre az oldalra. Amennyiben a jelen felelősség kizárásának részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg az érvényben lévő jogi helyzetnek, a felelősség kizárásának fennmaradó részei tartalmukat és érvényességüket tekintve érintetlenek maradnak.

A fogyasztói viták/problémák peren kívüli elintézésének érdekében az Európai Unió létre hozott egy Online felületet („OP-Plattform“), melyen ezeket a problémákat jelezni lehet. A problémabejelentö a következö linken érhetö el ec.europa.eu/consumers/odr. Cégünk E-Mail címe a következö: info@synflex.de

SYNFLEX cég bejegyzett védjegye Synflex
Mylar® cég bejegyzett védjegye DuPont Teijin Films U.S., Ltd. Partnership