SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
Jubileusz SynFlex Skandynawia
25 lat SynFlex A/S

Historia drugiego międzynarodowego oddziału SynFlex Group zaczęła się jako rezultat przejęcia w roku 1993 firmy Eldra GmbH w Austrii. Stało się tak, ponieważ firma Eldra GmbH posiadała początkowo 50% udziałów w firmie John Hjalholt A/S, która w tym czasie była firmą sprzedażową w Danii.

Zarówno Eldra GmbH, jak i SynFlex Elektro International GmbH posiadały teraz udziały w John Hjalholt A/S. W wyniku tego nazwa firmy została zmieniona na SynFlex Hjalholt A/S. Syn założyciela firmy, pan Sven Hjalholt, kontynuował swoją działalność jako dyrektor zarządzający.

W roku 1996 Synflex Hjalholt A/S przejął firmę Hafnia Production A/S. Duński producent uszlachetnionych materiałów izolacyjnych był dobrym uzupełnieniem palety produktów firmy SynFlex.

W roku 1997 pan Per Larsen został ustanowiony dyrektorem zarządzającym, a w roku 1998 jako dyrektor finansowy zatrudniony został pan Anders Pedersen.

Ostatecznie w roku 2001 firma zmieniła swoją nazwę i od tego czasu nazywa się SynFlex A/S.

W roku 2002 firma Hafnia Production A/S została rozwiązana i w całości włączona do SynFlex A/S. Pracowników i maszyny produkcyjne przeniesiono do istniejących już pomieszczeń firmy SynFlex w Værløse na północ od Kopenhagi.

Per Larsen i Anders Pedersen skorzystali z szansy zainwestowania w firmę i w roku 2003 nabyli większość udziałów SynFlex A/S.

W roku 2011 firma Synflex A/S przejęła firmę Johnson Technica A/S i wszyscy pracownicy przenieśli się do siedziby SynFlex w Værløse. W wyniku tego zakupu firma SynFlex ugruntowała swoja pozycję na rynku przedsiębiorstw zajmujących się nawijaniem uzwojeń i jednocześnie rozbudowała asortyment produktów na miejscu, przejmując znaczny wolumen handlowy obejmujący kable przemysłowe i różne inne komponenty elektromechaniczne.  

W roku 2014 ze względu na przejście pana Per Larsena na emeryturę kierownictwo firmy zdecydowało się na sprzedaż swoich udziałów. Dyrektorem zarządzającym ustanowiony został pan Mads Hesselbæk Olesen i od tego czasu SynFlex A/S ponownie znajduje się w 100% w posiadaniu SynFlex Group jako w pełni zintegrowany jej element i obsługuje klientów we wszystkich krajach północnych.

Bardzo ściśle związani z pozytywnym rozwojem przedsiębiorstwa są pracownicy i zarząd. My jako SynFlex Group chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym pracownikom w firmie SynFlex Dania za ich lojalność, ich wsparcie i ich zaangażowanie w ciągu ostatnich 25 lat. Na przyszłość życzymy im sukcesów, optymizmu, jak również odrobiny szczęścia, które czasem jest niezbędne.

x
Corona information, 31.03.2020

Dear business partners,

Despite the progressing corona pandemic, we as SynFlex have succeeded to date in maintaining our business operations at all locations. We offer our customers the accustomed high level of service in terms of delivery flexibility and advisory competence and we maintain existing agreements with our suppliers. Our staff currently provide excellent services despite the many precautionary measures necessary to protect everyone's health. They are fully available to you, in administrative areas usually from a home office.

It remains to be seen how things will continue. Crisis management dominates. It is simply impossible to make serious forecasts about future economic and social changes. All forecasts are plain guessing.

Thus, the resolutions remain: maximum solidarity, responsible action and best possible maintenance of all structures. There will be a time after SARS-CoV-2!

In this spirit we wish you all much steadfastness and good health.

Your SynFlex Team