SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
Chemia może być też inna
Zielona, zielona, zielona...

 Ochrona środowiska już dawno przestała być tematem przyszłości, mimo to w wielu obszarach można odczuć tylko nieliczne wspólne wysiłki na rzecz zachowania środowiska naturalnego. Dla nas jest to bardzo ważne zadanie i we wszystkich międzynarodowych konwencjach narzuconych naszej branży dostrzegamy również szansę na przeniesienie wysiłków w sprawach ochrony środowiska poza granice krajów.

 Obecnie Unia Europejska przez ponad 200 przepisów prawa wnosi swój wkład w problematykę ochrony środowiska i przyczynia się do konsekwentnego działania. Każdy z naszych klientów doskonale zna przepisy REACH (rejestracja, ocena i klasyfikacja chemikaliów), ROHS (wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) i VOC (wytyczne dotyczące zawartości lotnych związków organicznych).

Jako przykład produktów z naszego asortymentu lepiej tolerowanych przez środowisko naturalne wskazujemy w szczególności obszar płynnych chemikaliów. W firmie SynFlex są to produkty z obszaru środków impregnacyjnych, to znaczy lakiery, żywice i masy zalewowe najnowszej generacji, które spełniają aktualne wymagania ochrony środowiska.

Spójrzmy najpierw krótko na sytuację na rynku środków impregnacyjnych. Jest on obsługiwany przede wszystkim jeszcze przy użyciu żywic impregnacyjnych na bazie styrenu, winylotoluenu i akrylanów. Wcześniejsze lakiery, które zawierają konwencjonalne lotne rozpuszczalniki (VOC), jak również niektóre żywice impregnacyjne oraz wielokomponentowe masy zalewowe, należy ocenić raczej krytycznie pod względem posługiwania się nimi.

W ramach rozwoju wiele się jednak zmieniło – pozytywnie dla naszego środowiska. W ostatnich latach imponująco rozrosła się paleta innowacyjnych rozwiązań produktowych, które są przyjazne dla środowiska, a jednocześnie odpowiadają najnowszemu stanowi techniki i bezpieczeństwa. W wyniku nakazów dyrektyw UE i silnego rozwoju świadomości ekologicznej producentów wykonujących dalszą obróbkę oraz  konsumentów producenci coraz częściej sięgają po surowce i materiały wstępne przyjazne dla środowiska. Zareagowali również producenci płynnych chemikaliów i opracowali „zielone palety produktów”. Dzięki nowym przyjaznym dla środowiska lakierom i żywicom nastąpił postęp zarówno w zakresie aspektów ekologicznych, jak również ekonomicznych, a zwłaszcza technicznych, które łączą nieszkodliwość dla środowiska z niskimi kosztami procesów i utrzymania w należytym stanie oraz najwyższym standardem technicznym.

Do najlepszych przykładów nowej zielonej generacji produktów z asortymentu firmy SynFlex należą niezawierające lotnych związków organicznych (VOC) żywice impregnacyjne na bazie poliestru z dodatkiem akrylanów o niskiej lepkości. Żywice te właściwie nie wydzielają zapachu również w czasie procesu utwardzania. Jeżeli z technicznych przyczyn produkcyjnych do impregnacji wymagane są lakiery, wówczas dostępne są lakiery wodorozcieńczalne lub o bardzo małej zawartości lotnych związków organicznych (VOC). Poszczególne produkty w obszarze żywic zalewowych są kamieniami milowymi pod względem łatwości obróbki i dbałości o środowisko naturalne. Większa potrzeba nadrobienia opóźnień występuje jeszcze w przypadku lakierów impregnacyjnych. Deficyty w ochronie pracy i środowiska mogą być tu jednak skompensowane przez wysokiej jakości technologie obróbki. Naszym dążeniem jest wspieranie kryjącego niestety nadal spory potencjał wzrostu popytu na te zaawansowane i znacznie bardziej przyjazne środowisku produkty i przekonanie rynku przemysłowego oraz producentów wykonujących dalszą obróbkę do zalet „Zielonych produktów”.

Z tego względu SynFlex chciałby wspierać Państwa ekspertyzami i serwisem technicznym w dalszym rozwoju w tym obszarze roboczym. Nasi eksperci mogą na miejscu przeanalizować Państwa procesy i wspólnie z Państwem wypracować pomysły, aby
przejąć wspólną odpowiedzialność i wnieść naszą cząstkę w ochronę środowiska naturalnego.