SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
IATF w firmie SynFlex
Certyfikacja realizowanej praktyki

Standardem dla systemów zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym była dotychczas norma ISO/TS 16949. Definiuje on specyficzne dla branży dodatkowe wymagania w stosunku do produkcji seryjnej i produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym. Został on zastąpiony przez IATF 16949.

Wynikają z tego nowe, bardziej wymagające zadania, modyfikacje i dodatkowe regulacje dla branży, przedsiębiorstwa i jego pracowników.

We wrześniu 2018 roku firma SynFlex z sukcesem zaliczyła audyt przejścia na standard IATF 16949:2016 i należy tym samym do pierwszych i nielicznych w branży, którzy z powodzeniem dokomali wdrożenia tej nowej normy motoryzacyjnej.

Pokazuje to, na jakiej doskonałej bazie firma SynFlex spełnia, a częściowo przewyższa bardzo wysokie wymagania przemysłu motoryzacyjnego. W toku certyfikacji IATF wykorzystaliśmy szansę dalszej rozbudowy tego poziomu, aby zarówno dla naszych klientów, jak i dla naszych wewnętrznych procesów i przebiegów realizować najlepszą możliwą jakość i bezpieczeństwo.

Tak jak dotychczasowa norma ISO/TS 16949 również IATF 16949 bazuje na ISO 9001, zawiera jednak dodatkowe wymagania specyficzne dla przemysłu motoryzacyjnego. Norma IATF 16949 koncentruje się obok klienta, zadowolenia klienta i ciągłego procesu doskonalenia na zarządzaniu ryzykiem i szansami w przedsiębiorstwie. Punkty te już od dawna są elementem filozofii firmy SynFlex, a ukierunkowanie IATF na zadowolenie klienta i zarządzanie bezpieczeństwem wzmacnia nas w codziennej działalności.

IATF zmierza do jasnego celu strategicznego, jakim jest zagwarantowanie spełnienia wysokich wymagań w zakresie jakości, bezpieczeństwa produktu i zgodności z przepisami prawa w całym łańcuchu dostaw, uczynienie produktów jeszcze bezpieczniejszymi i bardziej niezawodnymi, spełnienie wymagań klienta i wreszcie zapewnienie dalszego rozwoju i doskonalenia procesów oraz udokumentowanych informacji.

Celem podwyższenia jakości systemu i procesu jest zoptymalizowanie zadowolenia klientów, wczesne rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i błędów, zarówno podczas produkcji, jak i w łańcuchu dostaw, i usunięcie ich przyczyn przez wczesne podjęcie działań korekcyjnych.
Dzięki temu możemy spełniać rosnące wymagania w stosunku do jakości produktu, produktywności i konkurencyjności, a także zwiększać wydajność dla naszych klientów.

Certyfikat IATF umacnia nas w firmie SynFlex w dalszym konsekwentnym realizowaniu naszej strategii jakościowej i jej dalszym nieprzerwanym rozwijaniu dla dobra naszych klientów i przedsiębiorstwa.

Ta strategia jakościowa jest praktyką realizowaną w firmie SynFlex nie tylko w obszarze produktów, lecz również w procesach, naszym serwisie i wspólnym świadczeniu usług SynFlex Group u naszych klientów. Bardzo dobry rezultat procesu certyfikacji IATF jest więc jasnym potwierdzeniem naszego działania.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione aspekty na certyfikacji według IATF 16949 skorzystają więc nie tylko klienci z przemysłu motoryzacyjnego, lecz wszyscy klienci SynFlex Group.