SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
SHWire

IEC 1906 Award – uhonorowanie wiedzy eksperckiej

SHWire i SynFlex aktywnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych gremiach normujących. W ramach międzynarodowych standardów IEC opisane są m.in. standardy dotyczące parametrów oraz metod testów przewodów nawojowych odpowiadających normom serii 60317 oraz 60851. Standardy te służą m. in. jako punkt odniesienia dla naszych klientów, którzy mogą również uzgodnić dodatkowe, specyficzne parametry lub testy.

Za długoletnią pracę w grupie roboczej panelu TC55 „przewody nawojowe” renomowaną nagrodą „IEC 1906” wyróżniony został Pan Dr. Andreas Levermann. Jest to już drugie tego typu wyróżnienie w jego karierze. Wyróżnienie to honoruje wybitną wiedzę ekspercką oraz intensywne zaangażowanie w pracę nad normami, przyczyniające się do się do bogatego wkładu niemieckich specjalistów w proces normowana w wymiarze europejskim i międzynarodowym.   

Dr. Levermann działa również jako „Liaison Officer” w gremium normującym przewody nawojowe, współpracującym z gremium IEC zakresie norm dla silników elektrycznych, systemów elektroizolacyjnych oraz materiałów, przyczyniając się do wymiany doświadczeń i koordynacji prac rozwojowych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !