SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
Produkcja zapewnia dobrobyt, a tym samym przyszłość
Przemysł 4.0

Przebieg rozwoju gospodarczego ostatnich lat, z największym kryzysem ekonomicznym po drugiej wojnie światowej i następującym po nim błyskawicznym ożywieniem gospodarczym, pokazał, że produkcja jest gwarantem stabilnej konkurencyjności gospodarki.

Nietrwałe rynki, nowi, działający globalnie gracze rynkowi, szybko zmieniające się rynki zbytu, produkty dostosowane do potrzeb klienta i trudne procesy produkcyjne wymagają jednak bardziej elastycznych i zdolnych do szybkiej reakcji systemów i pracowników produkcyjnych. Jednocześnie zadaniem jest utrzymanie niezmiennie wysokiego poziomu produktywności i jakości.

Produkcja zapewnia dobrobyt, zatrudnienie i w efekcie końcowym naszą przyszłość. Również w czasach przenoszenia firm do krajów o niskich zarobkach gospodarka europejska zwycięża dzięki elastyczności, jakości i stabilności. Dotyczy to w szczególności również przedsiębiorstw zajmujących się nawijaniem uzwojeń.

W ostatnich latach produkcja w przemyśle nawijania uzwojeń kształtowana była według zasad efektywnej produkcji, co oznacza, że zwiększana była elastyczność, co prowadziło do znacznych osiągnięć w zakresie produktywności i gotowości dostawy. Aktualnie produkcja stoi przed nowym przełomem. Pod chwytliwą nazwą „Przemysł 4.0” propagowane jest wprowadzenie na całym terytorium techniki informacji i komunikacji oraz połączenie w sieć Internetu rzeczy, usług i danych, co umożliwi realizację produkcji w czasie rzeczywistym. Obiekty autonomiczne, mobilna komunikacja i układy czujników pracujących w czasie rzeczywistym umożliwią zupełnie nowe obszary zastosowań decentralnego sterowania i doraźnego kształtowania procesów.

Zdolność do szybkiego i elastycznego reagowania na żądania klienta i efektywnego produkowania dużej liczby wariantów przy małych wielkościach partii będą zyskiwać na znaczeniu i w ten sposób raz jeszcze zwiększą konkurencyjność. Możliwe staną się nowe formy zintegrowanych przez klienta procesów biznesowych i zostaną wprowadzone również w przemyśle nawijania uzwojeń, który określany jest pod wpływem wielu aktualnych megatrendów przemysłu.

Możliwości i wyzwania Przemysłu 4.0 to ważny temat również w SynFlex Group. Firma SHWire zaimplementowała już na wszystkich liniach produkcyjnych integrację platformy monitorowania procesu FIT jako centralny moduł komunikacyjny systemu rejestracji produkcji SHWire.

Platforma monitorowania procesu FIT rejestruje w czasie rzeczywistym wszystkie istotne parametry maszyn, produktu i jakościowe. Analizuje je i ponownie udostępnia wyniki maszynie i jej operatorowi. Sercem rejestracji danych online jest innowacyjny, opracowany specjalnie przez firmę SHWire wysokonapięciowy przyrząd do kontroli liczby błędów (HFZ).

Dzięki platformie FIT firma SHWire znacznie przewyższa wymagania normy DIN w zakresie losowych kontroli jakości: Niszczące badanie offline zastępowane jest przez nieniszczące badanie realizowane w 100% inline.

Wysokonapięciowy przyrząd do kontroli liczby błędów niezawodnie, powtarzalnie i ilościowo mierzy wielkość i częstość wahań izolacji. Tym samym HFZ sprawdza liczbę błędów wysokiego napięcia w 100% dostarczonej ilości produkcyjnej.

W czasie przetwarzania danych w czasie rzeczywistym Platforma FIT zapewnia przejrzystość aktualnego stanu wszystkich linii produkcyjnych. Dane FIT są w pełni udokumentowane i umożliwiają pozbawione luk śledzenie wsteczne.
Wsteczne śledzenie danych maszyn, produktu i procesu umożliwia w razie potrzeby niezawodne zlokalizowanie błędów. System FIT coraz bardziej zastępuje człowieka jako czynnik niepewności w produkcji przewodów emaliowanych i umożliwia najszybsze rozpoznanie odchyleń od idealnego stanu produkcji i korygującą ingerencję.

Dzięki 100-procentowej kontroli HFZ każdy klient może być pewien, że otrzymuje towar, który na całej dostarczonej długości spełnia warunki określone w wymaganych specyfikacjach. W SHWire rzeczywiście każdy centymetr jest sprawdzony pod kątem słabych punktów izolacji. Praktyka Przemysł 4.0 dzięki innowacyjnym projektom Group SynFlex.

Co to jest Przemysł 4.0

Pojęcie „Przemysł 4.0” odwołuje się do unii badawczej niemieckiego rządu federalnego i projektu realizowanego pod tą samą nazwą w obrębie zaawansowanej technologicznie strategii rządu federalnego. Produkcja przemysłowa ma być powiązana z nowoczesną techniką informacji i komunikacji. Podstawę techniczną stanowią systemy inteligentne i zintegrowane cyfrowo. Dzięki zastosowaniu tych systemów ma być możliwa w znacznym stopniu samodzielnie zorganizowana produkcja: W Przemyśle 4.0 ludzie, maszyny, urządzenia, logistyka i produkcja komunikują się i kooperują bezpośrednio między sobą. Dzięki temu optymalizowany ma być już nie tylko etap produkcji, lecz w oparciu o powiązane sieci osiągnięta ma być optymalizacja całego łańcucha tworzenia wartości. Sieć ma ponadto umożliwiać rejestrację wszystkich faz cyklu życia produktu – od pierwszych pomysłów na produkt przez projektowanie, produkcję, użytkowanie i konserwację, aż po recykling.