SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
Mikroskop skaningowy uzupełnieniem kompetencji analitycznych
Modernizacja SynLab®

Początki charakteryzowania i porównywania materiałów sięgają daleko wstecz. Wraz z postępem technologicznym powstały nowe materiały i związane z nimi nowe procedury i metody badania i oceny ich właściwości. Proces ten postępuje w błyskawicznym tempie.

W krótkim czasie, elastycznie, indywidualnie i innowacyjnie opracowujemy i badamy w SynLab® nowoczesnymi metodami wszelkie materiały, jakie stosowane są w przemyśle nawijania uzwojeń. Ponadto laboratorium SynFlex sprawdza według surowych kryteriów UL przydatność systemów elektroizolacji do ich możliwych zastosowań w najróżniejszych obszarach, jak technika napędowa, przemysł motoryzacyjny, ruch pojazdów szynowych, wytwarzanie i rozdzielanie energii.

SynLab® testuje, dokumentuje i ocenia materiały jutra dla klientów na całym świecie. Podstawowym warunkiem wszystkich badań i opracowań w tym obszarze jest charakterystyka materiału. Stanowi ona bazę dla każdej następnej decyzji. Do badań tych w naszym zakładzie w Lügde dostępny jest mikroskop skaningowy.

Przy użyciu mikroskopu skaningowego można uzyskać bardzo ostre obrazy do jakościowej i ilościowej analizy powierzchni pod kątem właściwości topograficznych. Ponadto dzięki montażowi mikroskopu skaningowego można sformułować jednoznaczną wypowiedź na temat materiałów zawartych w próbce. Mikroskop skaningowy może wykazać najmniejsze ilości pierwiastków chemicznych.

Dzięki temu SynLab® oferuje możliwość identyfikacji materiałów udostępnionych przez klienta. Możliwe jest najdokładniejsze porównanie różnych próbek i zestawienie różnic. Zastosowaniem częstym w przemyśle nawijania uzwojeń jest analiza skażeń lub przyczepionych materiałów. Mikroskop skaningowy oferuje również możliwość przeprowadzenia analizy wadliwego elementu, aby móc w ten sposób wyciągnąć wnioski dotyczące przyczyny uszkodzenia materiału.

SynLab® łączy wyposażenie techniczne oraz know-how naszych fachowców z dogłębnym zrozumieniem wymagań przemysłu nawijania uzwojeń i złożoności systemów elektroizolacji. Wymagania w stosunku do materiałów i systemów rosną. Spełnić je może tylko ten, kto pozostaje nowatorski i zdolny do rozwoju. Dzięki możliwościom laboratoriów badawczych SynLab® w Europie i Azji gotowy jest niezawodny partner do tych wymagań.