SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
Modernizacja SynLab®
Mikroskop skaningowy uzupełnieniem kompetencji analitycznych

Początki charakteryzowania i porównywania materiałów sięgają daleko wstecz. Wraz z postępem technologicznym powstały nowe materiały i związane z nimi nowe procedury i metody badania i oceny ich właściwości. Proces ten postępuje w błyskawicznym tempie.

W krótkim czasie, elastycznie, indywidualnie i innowacyjnie opracowujemy i badamy w SynLab® nowoczesnymi metodami wszelkie materiały, jakie stosowane są w przemyśle nawijania uzwojeń. Ponadto laboratorium SynFlex sprawdza według surowych kryteriów UL przydatność systemów elektroizolacji do ich możliwych zastosowań w najróżniejszych obszarach, jak technika napędowa, przemysł motoryzacyjny, ruch pojazdów szynowych, wytwarzanie i rozdzielanie energii.

SynLab® testuje, dokumentuje i ocenia materiały jutra dla klientów na całym świecie. Podstawowym warunkiem wszystkich badań i opracowań w tym obszarze jest charakterystyka materiału. Stanowi ona bazę dla każdej następnej decyzji. Do badań tych w naszym zakładzie w Lügde dostępny jest mikroskop skaningowy.

Przy użyciu mikroskopu skaningowego można uzyskać bardzo ostre obrazy do jakościowej i ilościowej analizy powierzchni pod kątem właściwości topograficznych. Ponadto dzięki montażowi mikroskopu skaningowego można sformułować jednoznaczną wypowiedź na temat materiałów zawartych w próbce. Mikroskop skaningowy może wykazać najmniejsze ilości pierwiastków chemicznych.

Dzięki temu SynLab® oferuje możliwość identyfikacji materiałów udostępnionych przez klienta. Możliwe jest najdokładniejsze porównanie różnych próbek i zestawienie różnic. Zastosowaniem częstym w przemyśle nawijania uzwojeń jest analiza skażeń lub przyczepionych materiałów. Mikroskop skaningowy oferuje również możliwość przeprowadzenia analizy wadliwego elementu, aby móc w ten sposób wyciągnąć wnioski dotyczące przyczyny uszkodzenia materiału.

SynLab® łączy wyposażenie techniczne oraz know-how naszych fachowców z dogłębnym zrozumieniem wymagań przemysłu nawijania uzwojeń i złożoności systemów elektroizolacji. Wymagania w stosunku do materiałów i systemów rosną. Spełnić je może tylko ten, kto pozostaje nowatorski i zdolny do rozwoju. Dzięki możliwościom laboratoriów badawczych SynLab® w Europie i Azji gotowy jest niezawodny partner do tych wymagań.

x
Corona information, 31.03.2020

Dear business partners,

Despite the progressing corona pandemic, we as SynFlex have succeeded to date in maintaining our business operations at all locations. We offer our customers the accustomed high level of service in terms of delivery flexibility and advisory competence and we maintain existing agreements with our suppliers. Our staff currently provide excellent services despite the many precautionary measures necessary to protect everyone's health. They are fully available to you, in administrative areas usually from a home office.

It remains to be seen how things will continue. Crisis management dominates. It is simply impossible to make serious forecasts about future economic and social changes. All forecasts are plain guessing.

Thus, the resolutions remain: maximum solidarity, responsible action and best possible maintenance of all structures. There will be a time after SARS-CoV-2!

In this spirit we wish you all much steadfastness and good health.

Your SynFlex Team