SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
Więcej bezpieczeństwa w ruchu pojazdów szynowych
Rosnące znaczenie kolejowej normy UE

Zastosowanie w technice kolejowej od produktu końcowego aż po poszczególne komponenty stawia w całym procesie produkcji najwyższe wymagania w odniesieniu do bezpieczeństwa pasażerów i personelu. Największym zagrożeniem w płonącym pociągu, obok występującej wysokiej temperatury, jest dym i zawarte w nim toksyczne gazy. Aby zawczasu rozpoznać ewentualne potencjalne zagrożenia i przeanalizować je, należy postępować zgodnie z zasadami normy DIN EN 45545.

Firma SynFlex dobrze zna wymagania przemysłu kolejowego i obok wiedzy na temat obchodzenia się z normą oferuje również odpowiednie materiały i wsparcie przy wyborze i dopuszczeniu komponentów. W ten sposób towarzyszymy naszym klientom na drodze do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu pojazdów szynowych.

Aktualna norma kolejowa EN 45545-2:2013 opisuje jednolicie dla całej Europy wymagania w zakresie techniki przeciwpożarowej dla wszystkich materiałów użytych do budowy pojazdów szynowych, zarówno w obszarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Wymagania w stosunku do reakcji takich materiałów i komponentów na ogień są w tym środowisku szczególnie surowe. Z tego względu badania według normy kolejowej koncentrują się na dymieniu materiałów w razie pożaru oraz zagrożeniu dla zdrowia ze strony gazów powstających na skutek rozpadu termicznego.

Obok papieru aramidowego SynTherm® YT510, który w materiałach zespolonych o strukturze typowej dla zastosowania spełnia wytyczne zestawów wymagań R22, R23 i R24 w klasie zagrożenia HL3 i tym samym może być bez ograniczeń stosowany w obszarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, również inne grupy produktów i kombinacje materiałów są stale testowane pod kątem spełniania norm kolejowych.

W przypadku miedzianych przewodów emaliowanych typu W210 klasyfikowanych według R23 jako HL2 SHWire również spełnia wymagania naszych klientów, którzy już zaopatrują przemysł kolejowy, jak papiery aramidowe YT. Tym samym przewody SHWire jako jedyne na rynku oferują udokumentowany wymagany poziom bezpieczeństwa dla zastosowań w kolejnictwie.

Kolejnym przykładem konsekwentnego rozszerzania zakresu normy kolejowej na inne obszary produktów SynFlex jest żywica poliestrowa XL-2102 z firmy Dolph`s. Również ten produkt z obszaru płynnych chemikaliów został poddany wymaganiom testowym normy EN 45545-2. Ze względu na bardzo dobre właściwości techniczne i odpowiednią charakterystykę w ekstremalnych warunkach testowych również ten produkt spełnia wymagania w kategoriach R22 i R23 z klasyfikacją do klasy HL3.

Trzy przykłady dla znaczenia, jakie aktualne europejskie normy kolejowe mają już dla wielu naszych klientów. To zachęta dla firmy SynFlex, aby certyfikować coraz więcej produktów z naszego wszechstronnego portfolio Grupy i w ten sposób uczynić je przydatnymi do zastosowania w pojazdach szynowych. W razie konkretnych pytań dotyczących obszaru pojazdów szynowych w każdej chwili do Państwa dyspozycji są zarówno nasi menedżerowie produktu, jak i  pracownicy działu sprzedaży.