SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
CWIEME Berlin 2018
Targowe dni sukcesów w Berlinie

Celem było zaprezentowanie marki SynFlex Group wraz z silnymi markami SynFlex, SHWire oraz IsoTek, a z drugiej strony zwrócenie uwagi na kluczowe produkty Grupy. Zgodnie z mottem „mniej znaczy więcej” wystawione zostały tylko produkty SynFlex z serii powierzchniowych materiałów izolacyjnych SynTherm®, Elementy wykrawane i wykroje SynPrep, koszulki elektroizolacyjne SynSleeve oraz przewody plecione i specjalne SynWire WW. W przypadku SHWire uwagę przyciągały oczywiście przewody emaliowane serii SHSold®, SHBond® i SHTherm®.

Nowości widoczne były w IsoTek, zwłaszcza w zakresie budowy transformatorów: Z obszaru IsoCool zaprezentowane zostały taśmy pastylkowe, a z programu IsoKit montaż na (mokrych) kształtkach formatowych.

Reakcja naszych klientów na nową prezentację była bez wyjątku pozytywna. Dni targów wypełniły interesujące i pogłębiające rozmowy przy małych przysmakach, jak typowa berlińska currywurst lub zraziki z sałatką ziemniaczaną.

x
Corona information, 31.03.2020

Dear business partners,

Despite the progressing corona pandemic, we as SynFlex have succeeded to date in maintaining our business operations at all locations. We offer our customers the accustomed high level of service in terms of delivery flexibility and advisory competence and we maintain existing agreements with our suppliers. Our staff currently provide excellent services despite the many precautionary measures necessary to protect everyone's health. They are fully available to you, in administrative areas usually from a home office.

It remains to be seen how things will continue. Crisis management dominates. It is simply impossible to make serious forecasts about future economic and social changes. All forecasts are plain guessing.

Thus, the resolutions remain: maximum solidarity, responsible action and best possible maintenance of all structures. There will be a time after SARS-CoV-2!

In this spirit we wish you all much steadfastness and good health.

Your SynFlex Team