SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
Informacje dotyczące polityki prywatności

My, Synflex Elektro GmbH, Auf den Kreuzen 24, 32825 Blomberg, Tel.: +49 5235 968-0, e-mail: info@synflex.de chcielibyśmy niniejszym wyjaśnić, jakie Państwa dane przetwarzamy.

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności do Państwa dyspozycji pozostaje nasz inspektor ochrony danych dostępny pod adresem datenschutz@synflex.de.

Cel, podstawa prawna, kategorie odbiorców, okres przechowywania przetwarzania danych

Cel: Prezentacja przedsiębiorstwa, świadczenie usług i/lub sprzedaż produktów oraz komunikacja przez Internet.

Celem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest poinformowanie o produktach i usługach naszej grupy firm połączone z możliwością celowego nawiązania przez użytkowników kontaktu z naszymi konsultantami.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) w sprawie przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której to dotyczy
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w sprawie przetwarzania danych osobowych wymaganego do wykonania umowy z osobą, której to dotyczy oraz w celu realizacji odpowiednich działań przedumownych
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w sprawie przetwarzania danych osobowych wymaganego do wypełnienia zobowiązania prawnego, jakiemu podlegamy zgodnie z mającym ewentualnie zastosowanie prawem UE lub zgodnie z mającym ewentualnie zastosowanie prawem kraju, w którym w całości lub częściowo stosowane może być RODO.
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w sprawie przetwarzania danych osobowych wymaganego do obrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, o ile nie przeważają podstawowe wolności i podstawowe prawa oraz interesy osoby, której dane są przetwarzane. Uzasadnione interesy to w szczególności nasz interes ekonomiczny, możliwość udostępniania naszej strony internetowej, bezpieczeństwo informacji, dochodzenie własnych roszczeń prawnych i przestrzeganie innych przepisów prawa.

Do tego celu wykorzystujemy przedsiębiorstwa usługowe, które w ramach świadczonych usług są w szczególny sposób zobowiązane do poufności i ochrony danych. Przekazywanie władzom następuje wyłącznie w przypadku występowania nadrzędnych przepisów prawa.

W czasie Państwa wizyty na stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z Państwa przeglądarką internetową. Gromadzone przy tym, niżej wymienione informacje zapisywane są tymczasowo w plikach systemowych i automatycznie rejestrowane: adres IP Państwa urządzenia, data i godzina dostępu, nazwa i adres URL wywoływanych plików, strona internetowa, z której uzyskano dostęp bądź skąd zostali Państwo przekierowani na naszą stronę (odnośny adres URL), używana przeglądarka internetowa i ewentualnie system operacyjny Państwa urządzenia oraz nazwa Państwa dostawcy serwisu internetowego.

Wymienione dane przetwarzane są przez nas w celu nawiązania bezzakłóceniowego połączenia i zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Występujące dane połączenia usuwane są automatycznie najpóźniej po dwóch miesiącach. Jeżeli strona internetowa zostanie użyta w niewłaściwy sposób, do czasu wyjaśnienia zdarzenia przechowywane będą dane logowania, których dalsze przechowywanie jest niezbędne w celach dowodowych.

Ciasteczka (ang. cookie)

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pliki cookie to zakodowane ciągi tekstowe, jakie strona internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Umożliwiają one dopasowanie prezentacji internetowej do Państwa potrzeb. Dodatkowo pliki cookie (ciasteczka) używane są do pomiaru korzystania z różnych stron na tej stronie internetowej.

Rodzaje plików cookie określane są jako „pliki cookie sesji” oraz „trwałe pliki cookie”. Pliki cookie sesji są tymczasowe i są usuwane automatycznie z chwilą opuszczenia strony internetowej. Trwałe pliki cookie pozostają na twardym dysku Państwa komputera, dopóki nie zostaną przez Państwa usunięte. Pliki cookie nie są używane do pobierania danych na temat Państwa wizyt na innych stronach internetowych. Pliki cookie nie uszkadzają, ani nie mają negatywnego wpływu na sposób działania Państwa komputera, programów lub plików.

Google Analytics

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. ciasteczek (ang. cookies), plików tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje tworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Ta strona internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W wyniku tego Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google jeszcze w obrębie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach konwencji o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dzięki czemu można wykluczyć możliwość bezpośrednie identyfikacji osoby. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera firmy Google w USA i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować korzystanie przez Państwa ze strony internetowej w celu tworzenia raportów na temat aktywności na tej stronie oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu.

Przez odpowiednie nastawienie przeglądarki można zapobiec zapisywaniu plików cookie, zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie możliwe wykorzystywanie wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestracji przez Google danych tworzonych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej, dostępną pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Korzystamy z Google Analytics, aby móc analizować korzystanie z naszej strony internetowej i regularnie ją udoskonalać. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i sprawiać, aby była bardziej interesująca dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, kiedy dane osobowe przesyłane są do USA, Google podporządkował się Tarczy Prywatności UE-USA (ang. EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Informacje oferentów zewnętrznych: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, przegląd dotyczący ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz deklaracja w sprawie ochrony danych: www.google.de/intl/pl/policies/privacy.

Alternatywnie mogą Państwo również zapobiec rejestracji oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, korzystając z następującego odsyłacza:

Dezaktywacja Google Analytics

Zapytanie kontaktowe

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w celu odpowiedzi na Państwa pytanie gromadzimy i zapisujemy nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Podanie tytułu, imienia, nazwy firmy, kodu pocztowego i nazwy miejscowości jest opcjonalne. Informacje dotyczące usunięcia i informacji znajdą Państwo w punkcie „Informacja i usunięcie”.

Biuletyn informacyjny (newsletter)

Do korzystania z oferowanego przez nas newslettera potrzebujemy podania przez Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, że są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail bądź jego właściciel zgadza się na odbieranie newslettera. Inne dane nie są pobierane. W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na zapis danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłki newslettera.

Państwa prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu i przenoszenia danych

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do informacji, sprostowania i usunięcia danych. Proszę skontaktować się z nami opisanymi wyżej drogami. Jeżeli życzą Państwo sobie usunięcia danych, ale my jesteśmy jeszcze zobowiązani przepisami prawa do ich przechowywania, dostęp do Państwa danych zostanie ograniczony (zablokowany). To samo dotyczy przypadku sprzeciwu. Z prawa do przenoszenia danych mogą Państwo skorzystać, o ile u odbiorcy i u nas dostępne są możliwości techniczne.

Prawo do wniesienia skargi

W każdej mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego ochrony danych, na przykład właściwego dla nas krajowego pełnomocnika do spraw ochrony danych i swobody przepływu informacji Nadrenii Północnej-Westfalii (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen), https://www.ldi.nrw.de/

Bezpieczeństwo danych / kodowanie

Ta strona internetowa wykorzystuje „Hypertext Transfer Protocol Secure” (https). Połączenie Państwa przeglądarki internetowej z naszym serwerem jest kodowane.

Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowania treści niniejszego oświadczenia o ochronie danych w każdej chwili. Następuje to z reguły w momencie dalszego rozwoju lub dopasowania zastosowanych usług. Aktualne oświadczenie o ochronie danych mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej.

Stan: 13.06.2018