SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
Nasze wartości

Nasze wartości przedsiębiorstwa zostały sformułowane wspólnie ze wszystkimi naszymi pracownikami i każdego dnia aktywnie je realizujemy. Zdrowa struktura kapitałowa, wykwalifikowani pracownicy, zorientowana na klientów polityka przedsiębiorstwa oraz linie produkcyjne zgodne z najnowszym stanem techniki przyczyniają się do zabezpieczenia naszej przyszłości. Polityka przedsiębiorstwa ukierunkowana jest na ciągły dalszy rozwój wszystkich parametrów istotnych dla klientów i rynku, aby tam, gdzie to tylko możliwe, wyprzedzająco spełnić przyszłe wymagania. Realizowane jest to w nieprzerwanym procesie optymalizacji naszej wydajności we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

niezależnii

Jesteśmy zorientowanym długofalowo i niezawodnym przedsiębiorstwem rodzinnym, które przywiązuje szczególne znaczenie do swojej samodzielności.

godni zaufania

Utrzymujemy uczciwe i odpowiedzialne stosunki z naszymi pracownikami, partnerami biznesowymi i opinią publiczną.

innowacyjni

Chcemy osiągnąć więcej. Nastawieni na cel nieprzerwanie i wytrwale pracujemy nad doskonaleniem naszych procesów i produktów.

stabilni

Jako najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo branży elektrotechnicznej opracowujemy i wytwarzamy produkty najwyższej jakości.

Operować na całym świecie, działać lokalnie

SynFlex Group

Dzięki swoim licznym zakładom produkcyjnym i placówkom handlowymoraz oddziałom w całej Europie i na świecie SynFlex Group zapewnia gęstą sieć niezawodnych partnerów gotowych spełniać Państwa wymagania. Dzięki temu zapewniamy stałą jakość produktów, jednolite standardy, znosimy bariery językowe i unikamy nieprzyjemnych niespodzianek.

Wszystko od jednego dostawcy i w ciągłym kontakcie z naszymi klientami i partnerami na miejscu - w celu optymalizacji procesów uczymy się od siebie i dla siebie nawzajem. Z entuzjazmem.