SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu

Kurumsal Politika

SynFlex

Şirketimiz SynFlex, orta ölçekli bir aile şirketidir. Kuruluşumuzun temel yetkinliği, motor, jeneratör ve transformatörlerin elektriksel yalıtım sistemlerine yönelik iletken ve yalıtkan ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve satışlarını gerçekleştirmektir.

Kuruluşumuz, sağladığımız üretim ve süreç yenilikleri, uluslararası sektör standartlarındaki belirleyiciliği ile kalite konusunda tartışmasız lider konumundadır.

Kurumsal Kültür

Bağımsızlık
Firmamız, uzak görüşlü ve güvenilir aile işi yaklaşımı yanında, bağımsız olma konusuna da büyük önem vermektedir.

Mutlak Güven
Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve kamu ile ilişkilerimizde, dürüstlüğümüze ve sorumluluklarımıza özen gösteririz.

Yenilikçi
Süreç ve ürünlerimizi geliştirmek için azimle, sürekli ve amacımıza uygun çalışırız. Daha fazlası için de sürekli çabamız vardır.

Uzun Dönem Kurumsal Hedefler

Elektriksel izolasyon sistemleri için en iyi kalitede ürünler geliştirir ve üretiriz.
Sektörümüzdeki en yenilikçi şirketiz.

Temel Strateji

İstikrarlı süreç optimizasyonu ve yenilikçi ürünlerle, sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştiriyoruz.

Yönetim Politikası

SynFlex

Sorumluluk

 • SynFlex Group'un ortakları, yönetimi ve çalışanları, kanunları ve düzenlemeleri, kurumsal hedefleri ve yönetim politikasının kurallarını gözetmeyi taahhüt eder.
 • Eylemlerimiz, müşterilerimizin memnuniyetine yönelik olup, müşterilerimizin gereksinimleri, sistematik gelişim yolunda bizim  için teşvik edici bir unsurdur.
 • Sürekli iyileştirme taahhüdü, kurumsal kültürümüzün önemli bir yönüdür. Temel stratejimizle, süreçlerimizin ve ürünlerimizin sürekli optimizasyonununa olan bağlılığımızı yeniden teyit etmekteyiz.
 • Hem çevreyi koruma hem de verimli enerji yönetimi konusunda kararlı bir tutumumuz vardır.
 • İş güvenliği üst düzeyde önceliğe sahiptir. İnsanlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi de dahil olmak üzere sürekli iyileştirmeler yapmaktayız.

Güvenilirlik

 • Çalışanlarımızın özgüven ve gelişimini teşvik ediyoruz. Motivasyon ve bilinirlilik, sürekli yüksek performansın temelidir.
 • Bilgi ve iletişim politikamız bütünsel, düzenli, objektif ve açıktır.
 • Üst yönetim, entegre yönetim sisteminin durumunu, uygunluğunu ve etkinliğini düzenli olarak gözden geçirerek değerlendirir.

İnsan Kaynakları Politikası

SynFlex

İnsanlar

 • Çalışanlarımız şirketleriyle, kişisel çalışmalarıyla ve şirket başarılarına bireysel katkılarıyla gurur duymaktadırlar.
 • Çalışanlarımızdan tam bir bağlılık istiyor, kişisel inisiyatif ve gelişimleri için alanlar sunuyoruz.
 • Günlük aktivitelerimiz karşılıklı saygı ve güven ile yürümektedir - insanlarımız dikkatimizin odak noktasındadır.
 • Özellikle kabul edilebilirlik ve fırsat eşitliği konusunda herkese adil davranılmasını sağlamaktayız.
 • Çalışanlarımız, yaratıcılık potansiyellerinin ve yenilikçi güçlerinin teşvik edilmesiyle birlikte  rekabet avantajlarımızı ve dolayısıyla da şirketimizin uzun vadeli başarısını güvence altına almaktadır.

Samimiyet

 • Açık ve dürüst iletişim, her alanda ve seviyede şeffaflığı sağlar.
 • Çalışanlarımız, entegre iletişim nedeniyle, şirketin hedeflerine olduğu kadar kredibilite ve şeffaflık konularında da kapsamlı bilgi edinmiş olurlar.
 • Mükemmel işyerleri ve olumlu bir çalışma ortamı, iddialı hedeflerimize ulaşmak için önde gelen koşullardır.
 • Çalışanlarımız yetkili ve sorumluluk almaya isteklidir. Liderlik ve takım çalışması, şirket çıkarlarına yönelik bağımsız eylemleri desteklemektedir.
 • Sürekli ilerleme, herkesin değişimi konusunda belirgin bir isteklilik sağlar.

Kalite Politikası

SynFlex

Gelişme

 • Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek için süreç kalitesini düzenli denetimlerle izleriz.
 • Aktif üretim ve süreç geliştirme içinde olan varlığımızı her zaman yeni ve daha iyi çözümler için desteklemekteyiz.
 • Yenilikler, yaratıcılık ve esneklikle pazarda kalite ve rekabet avantajı sağlıyoruz.

Farkındalık

 • Şirketimizin tüm alanlarında kalite bilinci aynı seviyede aktif olarak yaşanmaktadır.
 • Üst düzey süreç istikrarı ve tedarikçilerin kalite stratejimize entegrasyonu, ürün kalitemiz için temel başarı yapı taşlarıdır.
 • En yeni nesil laboratuar ekipmanları ve ölçüm cihazlarının yanı sıra test kayıtlarında ve test sertifikalarında belgelenen istikrarlı süreçlerin izlenilmesi, bizi ileri teknoloji tedarikçisi olarak nitelendirmektedir.
 • Kalite hedef ve süreçlerinin başarısını temel rakamlar üzerinden değerlendiriyor ve bundan iyileştirme potansiyeli sağlıyoruz.

Çevre Politikası

Etkinlik

 • Çalışanlarımızı, çevre koruma önlemlerimizi aktif olarak desteklemesi ve enerji tasarrufu sağlaması için motive ediyoruz.
 • Şirketimizle ilgili halkın güvenini güçlendirmek için bu önlemlerin uygulanmasındaki başarımızı dış dünyaya aktarıyoruz.
 • Tedarikçilerimizi ve hizmet sağlayıcılarımızı çevreyi korumaya ve kaynakların korunmasına öncelik vermeleri konusunda teşvik etmekteyiz. Enerji tasarruflu ürünler bu amaca uygun olarak tarafımızdan tercih edilmektedir.
 • Uygun kaynakların temin edildiği tüm ilgili süreçlerde israf ve risklerin sürekli olarak tespiti ve azaltılmasına özel önem vermekteyiz.

Rol model

 • Sürdürülebilir çevre koruma ve kaynakları koruyan enerji kullanımı konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye odaklıyız.
 • Rol modelleri olarak, yöneticilerimiz bu çevresel, iş güvenliği ve enerji politikasının hayata geçirilmesinde kilit rol oynamaktadırlar.
 • Tüm çalışanlarımızla birlikte şirket içinde çevre, sağlık, güvenlik ve enerji tasarrufu anlayışımızı sürekli geliştirmekteyiz.
 • Çevre koruma, iş güvenliği ve enerji yönetimi konuları şirket kültürümüzle tam bağdaşmış ve birleşmiş kavramlardır.
 • Şirket yasal gereklilikleri izlemeyi ve bunlara uymayı taahhüt eder.