SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
Demiryolu ulaşımında daha fazla güvenlik
AB raylı sistemler normu giderek önem kazanıyor

Demiryolu teknolojisinde üretim zincirinde kullanılan her ürün -nihai üründen tekli bileşenlere kadar- yolcu ve personel güvenliği konusunda çetin kriterleri yerine getirmek zorundadır. Meydana gelen aşırı sıcaklığın yanı sıra yanan bir trende en büyük tehlikeyi oluşan duman ve bununla birlikte görülen toksik gazlar oluşturmaktadır. Olası tehlike potansiyellerini erkenden fark edip değerlendirebilmek için, DIN EN 45545 standardının kurallarına uyulmalıdır.

Demiryolu endüstrisinin gereksinimleri çok iyi bilen SynFlex, standartlar hakkında bilgilendirme hizmetleri sunduğu gibi, uygun malzemeler ve bileşenlerin seçimi ve onay süreçleri konusunda destek sunmaktadır. Bu şekilde müşterilerimize, demiryolu ulaşımında daha fazla güven sağlamaya yolunda destek vermekteyiz.

Yürürlükteki demiryolu normu EN 45545-2:2013, tüm Avrupa geneli için geçerli olup, yangından koruma önlemlerini içermektedir ve demiryolu taşıtlarında, hem iç hem dış alanda kullanılan bütün malzemeleri kapsamaktadır. Bu malzemeler ve bileşenler için olası yangın durumunda aranan şartlar bu alanda son derece katıdır. Bu yüzden demiryolu standardı testlerinde, malzemelerin yangın durumunda gösterdikleri duman oluşumuna ve meydana gelen gazların ısıyla bozunumu sırasında sağlığı tehdit edebilecek risklere odaklanılmaktadır.

Kullanım alanına uygun malzeme bileşimine sahip ve HL3 tehlike sınıfında R22, R23 ve R24 yönergelerini yerine getiren ve böylece hem iç hem dış mekanda kısıtlama getirilmeksizin kullanılabilen SynTherm® YT510 aramid kağıdının haricinde,demiryolu standardına uygunluk yönünden sürekli test edilen başka ürün grupları ve malzeme kombinasyonları da bulunmaktadır.

SHWire, W210 tipi bakır emaye bobin tellerinde HL2 sınıfı R23 gereksinimleri karşılamakta olup, halihazırda demiryolu endüstrisine ürünler tedarik eden müşterilerimizin taleplerine de uygundur; aynı şey YT aramid kağıtları için de geçerlidir. Yani SHWire telleri, demiryolu endüstrisinde kullanım için şart koşulan güvenlilik gereksinimlerini kanıtlanmış olarak yerine getiren piyasadaki tek üründür.

SynFlex’in demiryolu normunu diğer ürün kategorilerine de istikrarlı bir şekilde uygulamaya koymaya başlamasının bir diğer örneğini, Dolph’s marka XL-2102 polyester reçinesi oluşturmaktadır. Sıvı kimyasallar grubundaki bu ürün de EN 45545-2 test koşullarına tabi tutuldu. Gösterdiği son derece iyi teknik özellikler ve aşırı test koşulları altında sorunsuz davranışlar sergilemesi sonucunda bu ürün de R22 ve R23 gereksinimlerini karşılamıştır ve HL3 sınıfına dahil edilmiştir.

Bu üç örnek, Avrupa’nın güncel demiryolu standartlarının çoğu müşterimiz için şimdiden önem taşıdığını göstermektedir. Bu SynFLex için, zengin grup portföyümüzdeki sertifikalı ürün sayısını giderek daha da artırmak ve böylece demiryolu taşıtlarında kullanıma uygun hale getirmek için bir motivasyon kaynağıdır. Demiryolu taşıtlarına ilişkin tüm sorularınızda ister ürün yöneticilerimize ister satış bölümümüze başvurmaktan çekinmeyiniz.