SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
Üretim refahı getirir, geleceği korur
Endüstri 4.0

Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, ikinci dünya savaşından sonra görülen en büyük ekonomik kriz ve akabinde ekonominin kendini hızlıca toparlaması, ekonomide sağlam rekabet gücüne sahip olmanın yolunun, üretimden geçtiğini gösterdi.

Ancak; değişken piyasalar, yeni, dünya çapında faaliyet gösteren piyasa katılımcıları, hızlı döngüye sahip satış pazarları, müşteriye özgün ürünler ve karmaşık üretim süreçleri, daha esnek ve daha fazla uyarlama kabiliyetine sahip üretim sistemleri ve çalışanları gerektirmektedir. Ama aynı zamanda üretkenliğin ve kalitenin yüksek seviyesi de korunmaya devam edilmelidir.

Üretim refah, istihdam ve bunun sonucunda her kesime iyi bir gelecek sağlar. Düşük iş gücü maliyetli ülkelere yoğunlaşılan dönemlerde bile Avrupa ekonomisi, gösterdiği esneklik, kalite ve istikrar ile kendini korumayı başarmaktadır. Bu özellikle bobinaj sektörü için de geçerlidir.

Sargı sektöründeki üretim süreçleri son yıllarda yalın üretim ilkelerine göre düzenlendi. Yani, esneklik artırıldı ve böylece üretkenlik ve tedarik gücü alanlarında büyük başarılar sağlandı. Üretim alanında yeni bir devrim kapıda. Dikkat çeken „Endüstri 4.0“ konsepti adı altında, bilgi ve haberleşme teknolojisinin yaygın şekilde devreye sokulması ve bunların, nesnelerin, hizmetlerin ve verilerin internet üzerinden bir ağ ortamının oluşturulmasıyla, üretimin gerçek zamanlı imalat şeklinde yapılabileceği ortaya konmuştur. Otonom nesneler, mobil iletişim ve gerçek zamanlı sensör teknolojisi, süreçlerin desantralize kumanda edilebilmesi ve özel biçimde tasarlanabilmesi konularında yepyeni uygulama alanları sağlamaktadır.

Müşteri taleplerine hızlı ve esnek bir şekilde cevap verebilme ve düşük lotlarda artan çeşitlilikte karşılanabilmesi, ekonomik şekilde üretim yapma süreçlerini arttıracaktır ve böylece rekabet gücü bir kez daha yükselecektir. Müşteri entegrasyonlu yeni iş süreçleri modelleri mümkün hale gelmektedir ve endüstride görülen son mega trendlerden aynı şekilde paralellik gösteren sargı sektörü için de bu geçerli olacaktır.

Endüstri 4.0’ün sunduğu imkânlar ve bunun için üstesinden gelinmesi gereken noktalar, SynFlex Group için de önemli bir konu haline gelmiştir. SHWire şimdiden tüm üretim hatlarında FIT Süreç Takip Platformunu, SHWire Operasyonel İzleme Sisteminin merkezi haberleşme yapı taşı olarak uygulanmış bulunmaktadır.

FIT Süreç Takip Platformu tüm önemli makine, ürün ve kalite parametrelerini gerçek zamanlı olarak saptar. Sistem bunları analiz eder sonuçları tekrar makineye ve makine operatörlerine sunar. Çevrimiçi veri saptama teknolojisini can damarı, SHWire için özel olarak tasarlanmış bir yüksek gerilim hata sayısı ölçme test cihazıdır (HFZ).

FIT sayesinde SHWire, DIN normları tarafından öngörülen örnekleme kalite testlerinden çok daha iyisini sağlamaktadır: Yapıcı olmayan offline testinin yerine, kalite denetimini tüm ürüne yayan bir %100 inline testi sistemi getirilir.

HFZ yüksek frekans hata sayısı ölçme test cihazı, izolasyon dalgalanmalarının şiddetini ve sıklığını güvenilir, tekrar edilebilir ve sayısal şekilde ölçer. Böylece HFZ, tedarik edilen üretim miktarının %100’ünde yüksek gerilim hata sayısını kontrol eder.

FIT verileri gerçek zamanlı olarak işleyerek üretim hatlarının o anki durumu hakkında eksiksiz, hızlı ve şeffaf bilgi sağlar. FIT verileri tümüyle dokümante edilir ve sürecin eksiksiz bir şekilde geriye doğru takip edilmesine imkân verir.
Makine, ürün ve süreç verilerin geriye takip edilebilmesi istenmeyen bir durum yaşandığında hataların güvenilir şekilde sınırlandırılmasına olanak tanır. FIT sistemi, emaye bobin telleri imalatında güvensizlik faktörü olan insan faktörü yerine giderek daha fazla geçmektedir ve üretimin ideal durumdan uzaklaştığında bunu hızlıca fark ve müdahale eder.

Yüzde 100’lük HFZ testi sayesinde her müşteri, öngörülen spesifikasyonları tüm üretim hattı dahilinde karşılayan bir mal aldığından emin olabilir. SHWire ürünlerinde gerçekten de her santimetre izolasyon açısından zayıf noktalar hususunda kontrol edilmektedir. SynFlex Group’un yenilikçi projeleri ile Endüstri 4.0 şimdiden hayat bulmaktadır.

Endüstri 4.0 nedir?

„Endüstri 4.0“ kavramı, Alman hükümetinin Araştırma Birliğinin, Alman hükümetinin son teknoloji stratejileri kapsamında, aynı ad altında hayata geçirdiği bir projeye dayanır. Endüstriyel üretimin, modern veri toplama ve haberleşme çözümleri ile birbirine bağlanması amaçlanmaktadır. Bunun teknik koşulu, akıllı ve dijital olarak birbirine bağlı sistemlerin oluşturulmasıdır. Bu sistemleri kullanarak, mümkün olduğunca yüksek oranda üretim otomasyonunun sağlaması hedeflenmektedir: Endüstri 4.0 noktasında insanlar, makineler, tesisler, lojistik ve üretim birbiriyle iletişim ve koordinasyon halindedir. Böylece üretim sürecinde yalnızca tek bir adım değil, birbirine bağlı işleyen ağlar sonucunda tüm değer zincirinin optimize edilmesidir. Bununla birlikte, -ilk ürün fikrinden geliştirme sürecine, üretime, kullanım ve bakımına ve geri dönüşüm aşamasına kadar- ürünün geçirdiği tüm döngü evrelerinin bu ağ tarafından belirlenmesi öngörülmektedir.