SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
Yeşil, yeşil, yeşil...
Kimyada farklı yaklaşımlar mümkün

 Çevre koruma yalnızca gelecek bağlantılı bir mevzu olmaktan çoktan çıkmış bulunmaktadır. Ancak, çevrenin korunmasına yönelik yürütülen ortak çabalar bazı alanlar için halen yetersizdir. Bu konu bizim için oldukça önemli olmakla birlikte, uluslararası anlaşmalar bazında sektörümüze getirilen yükümlülükleri, çevre koruma ile ilgili gayretlerimizi ülke sınırlarına bağlı kalmadan daha da artırmak için bir fırsat olarak görüyoruz.

 Avrupa Birliği, çevre mevzuatı ve fiiliyatta tutarlılık ile ilgili 200’den fazla düzenleme yapmış bulunmaktadır. REACH (Kimyasalların kaydı, değerlendirmesi ve sınıflandırılması), ROHS (Sağlığa ve güvenliğe ilişkin direktifler) ve VOC (Uçucu organik bileşikler direktifleri) gibi kısaltmalar, her müşterimizin bildiği şeylerdir.

Ürün yelpazemizdeki çevreye uyumlu emprenye malzemeleri için, sıvı kimyasal kategorisini özellikle örnek gösterebiliriz. SynFlex’de bu kategoride, çevre koruması mevzuatına ilişkin yönetmeliklerin tüm gereksinimlerini karşılayan, yeni nesil emprenye malzemeleri -yani vernikler, reçineler ve döküm komponentleri- yer almaktadır.

Emprenye malzemeleri sektöründeki gerçeklere kısa bir bakış atmakla başlayalım: Reçinelerin büyük bir kısmı halen stiren, vinil toluen veya akrilik bazlı üretilmektedir. Eski teknoloji verniklerde çoğu kez geleneksel, uçucu organik bileşiklere (VOC) rastlanmaktadır. Bazı reçinelerin ve çok bileşenli döküm komponentlerinin kullanımlarına da yine kritik bir şekilde yaklaşılmaktadır.

Ancak ürünlerin geliştirilmesi konusunda -çevremizin lehine- birçok şey değişti. Hem çevre dostu hem son teknoloji ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan, modern ürün çözüm yelpazesi son yıllarda belirgin biçimde genişledi. Üreticiler, AB direktiflerinin gereklilikleri ve alınan ürünü işlemeye devam eden üreticilerdeki ve tüketicilerdeki çevre bilincinin yüksek derecede artması sonucunda çevre dostu ham maddeleri ve temel malzemeleri giderek daha fazla tercih etmektedirler. Sıvı kimyasallar üreticileri de bu duruma duyarsız kalmayıp, „Yeşil ürün yelpazeleri“ geliştirdiler. Yeni çevre dostu vernik ve reçineler sayesinde hem ekolojik hem ekonomik, özellikle de teknolojik gelişmelerin tetiklenmesi sağlandı. Ve böylece, çevreyle uyumlu, süreç ve bakım maliyeti düşük, son teknoloji ürünler elde edildi.

SynFlex ürün portföyündeki yeni nesil yeşil ürünleri en iyi temsil eden ürünler arasında, viskozitenin azaltılması amacıyla düşük viskoziteli akrilik içeren, sertleşme sürecinde bile neredeyse hiç koku vermeyen, polyester bazlı VOC içermeyen reçineler yer almaktadır. Üretim prosedürü gereği, emprenye etme işlemi için vernik kullanımı gerekiyorsa, VOC içermeyen veya VOC değeri çok düşük su bazlı vernikler kullanılabilir. Sızdırmazlık reçinesi alanında işleme ve çevre dostluğu bakımından çığır açan birtakım ürünler bulunmaktadır. Son kat verniklerde henüz istenen aşamaya tam olarak gelinmemiştir. Fakat, iş ve çevre koruması alanındaki eksiklerin yüksek nitelikli işleme teknolojileri ile kompanze edilmesi mümkündür. İleri teknoloji ve çok daha çevre dostu olan bu ürünlere talebin artmasını sağlamak ve endüstriyel müşterileri ve ürünleri işlemeye devam eden üreticileri „Yeşil Ürünlerin“ avantajları konusunda ikna etmeyi başarmak, hedefimizdir.

Bu yüzden SynFlex olarak sizi, bu alandaki geliştirme çalışmalarında sunduğumuz yetkinlik ve teknik hizmetle desteklemek istiyoruz. Uzmanlarımız, süreçlerinizi yerinde analiz ederek, ortak sorumluluk üstlenmek ve çevreyi korumaya katkıda bulunmak için,
sizinle birlikte fikir ve konseptler geliştirirler.