SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
SynLab® güncellemesi
Taramalı elektron mikroskobu, analiz yeteneğini tamamlıyor

Çalışma maddelerinin karakterize edilip karşılaştırılması çok eskilere dayanır. Teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte yeni çalışma maddeleri ve bununla beraber bunların özelliklerinin test edilmesine ve incelenmesine yönelik yeni uygulamalar ve yöntemler gelişti. Bu süreç büyük bir hızla devam ediyor.

Sargı sektöründe kullanılan tüm malzemeler SynLab® laboratuvarında vakit kaybetmeden, esnek, talebe özgün ve yenilikçi bir şekilde, modern yöntemlerle geliştirilir ve test edilir. Bunun yanı sıra SynFlex laboratuvarı, sürücü teknolojisi, otomotiv endüstrisi, demiryolu taşımacılığı, enerji üretimi ve dağıtımı gibi birbirinden farklı alanlarda elektriksel izolasyon sistemlerinin uygunluğunu, katı UL kriterlerini göz önünde tutarak test eder.

SynLab® dünyanın dört bir yanındaki müşteriler için yarının malzemelerini test etmektedir, dokümante etmektedir ve incelemektedir. Bu alandaki her türlü inceleme ve gelişme, malzemenin karakterize edilmesine dayanır. Diğer tüm kararlar, bu işlemden yola çıkarak verilir. Bu incelemeler için Lügde lokasyonumuzda bir taramalı elektron mikroskobu bulunur.

Topografik özelliklerin nitelikli ve nicelikli yüzey analizlerinde, taramalı elektron mikroskopları (SEM) kullanarak keskin ve net görüntüler sağlanır. Ayrıca SEM’in yapısı sayesinde bir numunede yer alan malzemeler ile ilgili kesin sonuçlar çıkarılabilir. SEM teknolojisi, kimyasal elemanların en düşük konsantrasyonlarda bile tespit edilmesini mümkün kılar.

Böylece SynLab®, müşteri tarafından sunulan malzemelerin tanımlanması için olanak sağlar. Değişik numuneler titizce karşılaştırılabilir ve aradaki farklar saptanabilir. Sargı sektöründe yaygın olarak yapılan bir işlem, kontaminasyonların veya yapışan malzemelerin analizidir. Nitekim taramalı elektron mikroskobu, malzeme hasar durumunda hasar nedenini tespit etmeye yönelik, hasarlı parça analizi yapma imkânı da sağlamaktadır.

SynLab® son teknoloji donanımı uzmanlarımızın, sargı sektörü gereksinimleri ile ilgili derin bilgileri ve elektriksel izolasyon sistemlerinin karmaşık yapıları hakkındaki yetkin bilgi birikimleri ile birleştirmektedir. Malzeme ve sistem beklentileri artıyor. Bunları ancak, yenilikçi ve gelişme kabiliyetini koruyan biri karşılayabilir. Avrupa ve Asya'daki SynLab® test laboratuvarları ile, bu taleplerinin üstesinden gelebilecek, güvenilir bir ortağa sahipsiniz.